Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Blizanów na lata 2023-2030”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 04.11.2022 do 02.12.2022 wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie, Blizanów Drugi 5A, 62-814 Blizanów.

Ponadto ankietę można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem: https://forms.gle/qGhzHiaBxYbJkcjcA

Zachęcamy do elektronicznego wypełnienia ankiety.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Pliki do pobrania

Ankieta dla mieszkańców