Strefa wsparcia

Ikona pomoc społeczna

zasiłki i posiłki, bezdomność, dom pomocy społecznej

Ikona świadczenia rodzinne

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Ikona dodatki

dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Ikona fundusz alimentacyjny

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ikona stypendium szkolne

pomoc materialna dla uczniów

Ikona usługi opiekuńcze

wnioski i wypłaty świadczeń wychowawczych

Ikona karta dużej rodziny

system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+

Ikona asystent rodziny

wsparcie i pomoc asystentów dla rodzin

Ikona stop przemocy

przeciwdziałanie przemocy domowej

Szukasz pomocy?

Logotyp empatia
Logotyp niebieska linia
Logotyp Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
Logotyp epuap