Szukaj informacji

62 751 10 33
gops@blizanow.ug.gov.pl
Blizanów Drugi 5A
62-814 Blizanów

Strefa wsparcia

zasiłki i posiłki, bezdomność, dom pomocy społecznej

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

dodatek mieszkaniowy i energetyczny

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

pomoc materialna dla uczniów

wnioski i wypłaty świadczeń wychowawczych

system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+

wsparcie i pomoc asystentów dla rodzin

przeciwdziałanie przemocy domowej

Szukasz pomocy?