Informacja o wydawaniu żywności FEPŻ

Informujemy, że po długim okresie oczekiwania ruszyły dostawy artykułów spożywczych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023, współfinansowanego ze środków EFS.

W dniu 01 lipca 2024r. pierwsza dostawa produktów żywnościowych trafi również do zakwalifikowanych przez GOPS w Blizanowie mieszkańców Gminy Blizanów.
Każda rodzina zostanie poinformowana telefonicznie  o terminie i godzinie odbioru żywności.