Informacja o zmianie adresu e-mail

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje,  że dotychczasowy adres e-mail gops.blizanow@wp.pl  z dniem 30.06.2024r. przestanie obowiązywać.

Aktualnie obowiązujący  adres e-mail : gops@blizanow.ug.gov.pl