Informacja o wyniku naboru na stanowisko „Asystent Rodziny”