Program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze Gminy Blizanów pozytywnie zakwalifikowanych zostało 64 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania sprzętów. Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy darowizny sprzętu komputerowego oraz protokołu zdawczo-odbiorczego. Z uwagi na […]

Program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” czytaj więcej »