Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze „referent ds. Księgowości”

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Daria Jakubowska zam. Słuszków

Uzasadnienie dokonanego wyboru-decyzji:

Kandydatka spełnia wymagania formalne. Komisja wysoko oceniła złożone dokumenty aplikacyjne, kwalifikacje oraz zasób wiedzy wskazujący na szeroki zakres znajomości zagadnień z zakresu stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy wymaganych na w/w stanowisku.

Jolanta Wcisłek – Przewodniczący Komisji

Blizanów Drugi, dnia 2022-02-10